TPU-标准耐黄规格

特性:耐黄变、高机械强度、耐油、耐溶剂性能,良好的加工性和再回收利用性等优点。

應用:薄膜、管件、板材、电线电缆、气垫等。

产品项目

物性  检测方法 I-65AI20E I-65AU20E I-70AI20E I-80AI20 I-85AI20
硬度 ASTM D-2240 65±3A 65±3A 70±3A 80±3A 85±3A
比重 ASTM D-792 1.17±0.02 1.18±0.02 1.18±0.02 1.18±0.02 1.20±0.02
100% 抗拉模数 ASTM D-412 >15 >15 >20 >40 >50
300% 抗拉模数 ASTM D-412 >50 >30 >70 >100 >110
抗拉强度 ASTM D-412 >150 >150 >150 >250 >250
伸长率 ASTM D-412 >600 >600 >600 >500 >500
撕裂强度 ASTM D-624 >50 >80 >60 >70 >80
物性 檢測方法 I-90AI20 I-95AI20 I-60DH20 I-64DH20  
硬度 ASTM D-2240 90±2A 95±2A 60±3D 64±3D  
比重 ASTM D-792 1.20±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02 1.23±0.02  
100% 抗拉模數 ASTM D-412 >60 >70 >100 >130  
300% 抗拉模數 ASTM D-412 >120 >140 >160 >210  
抗拉強度 ASTM D-412 >300 >300 >330 >350  
伸長率 ASTM D-412 >450 >450 >400 >400  
撕裂強度 ASTM D-624 >100 >130 >150 >200  
备注
  • 本公司可依客户需求,配合开发其他产品。
  • 上列数值仅供参考用,可依客户需求不同而调整。