TPU-標準規格

特性:高機械強度、耐磨損性以及耐溶劑性能,良好的加工性和再回收利用性等優點。

應用: 運動鞋底、鞋面材、品牌Logo、輪子、墊片、運動器材以及機械零件等。

產品項目

物性 檢測方法 I-80AH14 I-85AH14 I-90AH14 I-95AH14 I-98AH14
硬度 ASTM D-2240 80±3A 85±3A 90±2A 95±2A 55±2D
比重 ASTM D-792 1.20±0.02 1.20±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02
100% 抗拉模數 ASTM D-412 > 40 > 60 > 70 > 90 > 120
300% 抗拉模數 ASTM D-412 > 80 > 120 > 130 > 180 > 240
抗拉強度 ASTM D-412 > 250 > 250 > 270 > 300 > 330
伸長率 ASTM D-412 > 500 > 500 > 500 > 500 > 450
撕裂強度 ASTM D-624 > 60 > 80 > 100 > 130 > 160
物性 檢測方法 I-60DH14 I-64DH14 I-71DH14 I-74DH14  
硬度 ASTM D-2240 60±2D 64±2D 71±2D 74±3D  
比重 ASTM D-792 1.23±0.02 1.23±0.02 1.22±0.02 1.23±0.02  
100% 抗拉模數 ASTM D-412 > 140 > 160 > 200 > 200  
300%抗拉模數 ASTM D-412 > 260 > 280 > 300 > 300  
抗拉強度 ASTM D-412 > 350 > 350 > 360 > 370  
伸長率 ASTM D-412 > 500 > 400 > 350 > 350  
撕裂強度 ASTM D-624 > 60 > 200 > 230 > 250  
備註
  • 可依客戶需求開發其他規格材料。
  • 以上資料僅供參考用。